Väntelista för våra hyresobjekt

Om du inte hittar något passande i listan över lediga hyresobjekt kan du här anmäla ditt intresse för våra hyresobjekt i Umeå och Stockholm.


 
  Hyreslägenhet 1:a/enkelrum


Hyreslägenhet 5:a och större


 
  Hyreslägenhet 2:a


Kontors-, butiks- och industrilokaler


 
  Hyreslägenhet 3:a


Källarlokaler för enklare verksamhet, lager


 
  Hyreslägenhet 4:a


Garage och p-platser